ارتینگ

نرم افزار CYMGRD

CYMGRD نرم افزاری برای طراحی و تجزیه تحلیل سیستم اتصال زمین است که به منظور کمک به مهندسین در بهینه سازی طرح های شبکه های جدید و تقویت شبکه های موجود (با هرشکلی)، ایجاد شده است. امکانات پیشرفته ای که در محیط گرافیکی نرم افزار قرار گرفته اند به همراه الگوریتم های آنالیز کارآمد، این نرم افزار را به ابزاری کارا تبدیل نموده است که به مهندسین در ایجاد طرح های تکنیکی و اقتصادی کمک می کند.
این نرم افزار امکان طراحی زمین پست ها، نیروگاه ها، کارخانجات و ساختمان ها را فراهم می کند. این طراحی می تواند برای زمین های یکنواخت و دولایه افقی صورت گرفته و ولتاژهای تماس و گام را بر اساس استاندارد IEEE محاسبه کند.

این نرم افزار اندازه و دوره زمانی جریان خطا، ضخامت، مقاومت خاک و وزن بدن را از کاربر دریافت کرده و با استفاده از مدول های خاک، شبکه و دیاگرام ها عملیات های زیر را انجام می دهد:

1- مدول خاک
مقاومت خاک را بر اساس مدل یک یا دو لایه اندازه گیری می نماید. این مدول توانایی ترسیم مقاومت اندازه گیری شده و محاسبه شده را دارا می باشد و ماکزیمم ولتاژهای تماس و گام مجازی را بر اساس استاندارد محاسبه می کند.

2- مدول شبکه
جریان منتشر شده بوسیله هر یک از قطعات هادی به درون خاک را محاسبه می کند و پتانسیل سطح خاک را با استفاده از این جریان ها تعیین می کند. شبکه زمین می تواند بصورت تک هادی یا مجموعه ای از هادی هایی که بصورت مربعی به هم بسته شده اند تعریف شود.
چیدمان پست نیز می تواند بصورت دو بعدی و سه بعدی ترسیم شود. لوله های زیر زمینی و شبکه زمین مجاور نیز می توانند در نظر گرفته شوند تا تاثیرشان بر روی جریان خطا و ولتاژ سطحی دیده شود.

3- مدول دیاگرام
این مدول نتایج تحلیل های مقاومت خاک و پتانسیل سطح را بر روی صفحه نمایش خلاصه می نماید و اشکال رنگی دوبعدی و سه بعدی را برای ارائه بهتر نتایج مورد استفاده قرار می دهد.

قابلیت های کلیدی نرم افزار CYMGRD:
– طراحی سیستم زمین برای فرکانس های پایین (به ویژه طراحی سیستم زمین پست مطابق استاندارد IEEE 80-2000
– پشتیبانی از استانداردهای IEEE 80 2000, IEEE 81 1983 و IEEE 837 2002
– تجزیه و تحلیل عنصر محدودی از هادی ها و میله های شبکه زمین
– محاسبه مقاومت زمینی ایستگاه (Rg) و افزایش پتانسیل زمین (GPR)
– تجزیه و تحلیل پتانسیل لمسی و سطح در داخل و خارج از محیط شبکه، با صفحه نمایش رنگی
– تحلیل ولتاژ گام
– پشتیبانی از شبکه های متقارن یا نامتقارن هر شکل
– امکان مدلسازی الکترودهای بازگشتی و الکترودهای متمایز
– محاسبه حداکثر جریان تک فاز به زمین برای یک شبکه مشخص
– و …
CYMGRD Screenshot 1 CYMGRD Screenshot 2
CYMGRD
The CYMGRD software is a substation grounding grid design and analysis program specially developed to help engineers optimize the design of new grids and reinforce existing grids, of any shape, by virtue of easy to use, built-in danger point evaluation facilities.
User-friendly data entry, efficient analysis algorithms and powerful graphical facilities make the CYMGRD software an efficient tool that helps the engineer arrive at technically sound and economical designs.

Program Features
The use of the CYMGRD software allows for the rapid analysis of various design alternatives to choose an economical solution for any particular installation.
The program conforms to IEEE 80™ 2000, IEEE 81™ 1983 and IEEE 837™ 2002.

Analytical Capabilities
– Finite element analysis of the ground grid conductors and rods
– Computation of the station ground resistance (Rg) and the Ground Potential Rise (GPR)
– Touch and surface potential analysis, inside and outside the grid perimeter, with color display in 2D or 3D representation
– Step voltage analysis
– Uniform or two-layer soil model from field measurements or user-defined values
– Computation of reduction factor (Cs)
– Library of the most common types of surface layer materials
– Library of typical station soil resistivity values
– Safety assessment calculations for maximum permissible touch and step voltages as per IEEE 80™ 2000
– Current Split Factor (SF) estimated from substation configuration data as per IEEE 80™ 2000
– Computation of the Decrement Factor (DF) from bus (X/R) ratio and shock duration data as per IEEE 80™ 2000
– DC component of asymmetrical fault current taken into account in the computations
– Electrode analysis for the optimal sizing of conductors and rods based on the most common type of electrode material as per IEEE Std. 80-2000 and Std. 837-2002
– Supports symmetrical or asymmetrical grids of any shape
– Arbitrarily located ground rods
– Ability to model return electrodes and distinct electrodes
– Ability to model concrete encased rods
– Computation of maximum single phase to ground fault current for a specified grid

The CYMGRD/AutoCAD® Interface module

The CYMGRD / AutoCAD® Interface module allows the user to alternate between the AutoCAD® and the CYMGRD environments.

This utility is not a substitute for AutoCAD®. In fact, AutoCAD® remains a firm software requirement for CADGRD, because it is AutoCAD® that will produce the necessary *.DXF or *.DWG file(s) that contain the pictorial description of the substation grid layout realized with the CYMGRD software.

Simulation Results Management
The charts functionality allows:
– Graphical comparison of deduced soil model with field measurements, for model acceptance
– Color-coding of the surface potential gradients based on user-defined thresholds for touch or surface potentials. Any area of the grid can be selected with the mouse for detailed calculations and danger point evaluation
– Equipotential contours for surface potentials in either 2-D or 3-D plots, with facilities to examine the graphs from any desired viewing angle
– Graphics of touch and step voltage variation along any straight line, with comparison to the safe values computed by the safety assessment module
– Graphic indications on the 2-D grid layout of the area being analyzed for touch and step voltages, for easy identification of hazardous locations

More info (open/close)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *